rus_flag est_flag
Lean Slider Demo

Inglis keel

1.Grupp: 4-5 a.

2.Grupp: 5-7 a.

TEGEVUS:

Loovusring pakub võimalust läbi loova ja mängulise tegevuse arendada last inglise keeles.

Ringi tegevuse eesmärgiks on lapse mitmekülgse arengu toetamine, äratades huvi lugemise-kirjutamise

vastu ning julgustades last ennast väljendama ja esinema. Ringi tööst on oodatud osa võtma kõik soovijad,

kes tahavad täiendavalt peale lasteaias või kooliprogrammis ettenähtud eesti keele tundide süvendada oma teadmisi ja oskusi.